B.1. Maktdistans: förhållande till ledarskap, medarbetarskap och hierarkier (19 min) Copy