B.6. Strukturerad vs. flexibel tidsuppfattning (8 min) Copy