B.7. Socialt samspel: kontaktorientering vs. återhållsamhet i kontakter (9 min) Copy