Utbildningar, föreläsningar m.m. med Thomas Jordan

Jag har sedan mitten på 1980-talet samlat på mig mycket kunskap inom fälten konflikthantering, kommunikation, vuxenutveckling och komplexa samhällsfrågor. Här kommer jag i den takt jag förmår att lägga ut kortare och längre föreläsningar, utbildningar och samtal inom dessa områden. Längre ned på sidan finns mer information, t.ex. om du företräder ett företag, en förvaltning eller annan organisation och vill få tillgång till utbildningar för ett flertal anställda. 

Utbildningar och föreläsningar för privatpersoner och organisationer

Det finns tre former för att ta del av innehåll i denna kursportal:

1. Du är privatperson som vill köpa en utbildning eller föreläsning. Då gäller ett lägre pris, eftersom du betalar med egna pengar.

2. Du företräder en organisation (eget företag, större företag, förvaltning eller annan juridisk person) och vill köpa en utbildning eller föreläsning för en (t.ex. dig själv) eller ett fåtal personer. Då kan momsen och själva kostnaden för kursen dras av, och priset är högre.

3. Du företräder en organisation och vill köpa en utbildning eller föreläsning som ska ses av många (t.ex. alla chefer eller personalspecialister). Om du vill ha tillstånd att ge många deltagare tillträde till en utbildning, kontakta mig för en särskild överenskommelse:
thomas.jordan@perspectus.se

Andra resurser

XXX

Få se vad som kommer att hamna här …

Thomas Jordan: presentation av min erfarenhetsbakgrund (16 min)

I denna kortare video berättar jag om min bakgrund: var mina kunskaper och min kompetens kommer ifrån.

Att bygga en robust samarbetskultur: Introduktion (18 minuter)

En kortfattad introduktion till hur man kan tänka kring uppgiften att bygga en robust samarbetskultur på en arbetsplats

Här är en länk till integritetspolicyn, där du hittar information om hantering av dina personuppgifter.

[srs_total_visitors]