Kurser och föreläsningar för privatpersoner

Denna sida är avsedd för dig som köper kurser och föreläsningar som privatperson, d.v.s. betalar ur egen ficka. Alla som betalar eller får kursavgifter betalade via juridiska personer (eget företag, arbetsgivare) hänvisas till sidan Kurser för organisationer.
Kurspriserna inkluderar moms. Se användarvillkoren här.

800

Ledarskap i komplexa uppdrag (privatpersoner)

200

Uppmärksamma, förebygga och hantera motstånd i förändringsarbete (privatpersoner)

400

Kränkande särbehandling: förutsättningar för skicklig hantering (privatpersoner)

300

Kulturella skillnader som källa till frustration och konflikt i arbetslivet (privatpersoner)

Konfliktkunskap för skyddsombud

Kommer så småningom …

Perspektivmedvetenhet - en nyckelkompetens

Kommer så småningom …

Medvetenhetskompassen

Kommer så småningom …

XXX