Aktuell status
Ej anmäld
Pris
200 kr
Kom igång

I denna relativt korta kurs presenteras tre redskap som erbjuder stöd för att göra riskanalyser inför förändringsarbete, uppmärksamma motstånd och utveckla förhållningssätt och strategier för att förebygga och hantera motstånd. Kursen gör inte anspråk på en heltäckande behandling av temat, utan bygger på några modeller som har hög relevans i praktiken. Bland annat behandlas:
• Johan Galtungs konflikttriangel i relation till förändringsarbete
• Intressen och behov
• Vad vi kan lära av forskning om “procedural justice”
• De fyra grundansatserna för att reglera frågor som behöver regleras
• Hantering av de berördas tolkningar och reaktioner
• Skonsamma överkörningar
• Dialog om värdepolariteter
• Programteori och Ken Wilbers kvadranter

3 avsnitt, 1.40 min