Användarvillkor

Dessa användarvillkor gäller för tillgång till de utbildningar, föreläsningar och annat material som finns på kursportalen kurser.perspectus.se. Genom att köpa en utbildning (eller annat innehåll) och skapa ett konto accepterar du nedanstående villkor.

Priser och betalning

Priser för respektive utbildning anges vid varje enskild utbildning. Observera att det finns två olika priser för varje kurs, beroende på om användaren betalar som privatperson eller via juridisk person (som då kan dra av moms och kostnader innan beskattning).

Priset som anges på kursportalen inkluderar alltid 25% moms. Du betalar i samband med att du köper en kurs. Betalning sker via kort, Paypal eller banköverföring mot faktura. Fakturan ska vara betald inom 30 dagar.

Betalning med kort kan ske med Visa, Mastercard och American Express genom Stripe. Stripe är en etablerad leverantör av betaltjänster. Betalningar sker SSL-krypterat.

Tidsgräns för köpta kurser

Normalt har du tillgång till en köpt kurs under 90 dagar. Om du har särskilda skäl till att ha förlängd tillgång till kursen, kontakta thomas.jordan@perspectus.se.

Utgivare och kontakt

Kursportalen ägs av Perspectus Kommunikation AB, organisationsnummer 556755-0644.
E-post: thomas.jordan@perspectus.se.

Åldersgräns

Eftersom det är pengar inblandade måste du vara minst 18 år för att köpa och använda utbildningar på kursportalen.

Ditt konto

Du får tillgång till de utbildningar du köper genom att logga in på kursportalen med ditt användarkonto. Kontot skapas normalt genom din registrering i samband med ditt första köp. Du är ansvarig för att dina kontouppgifter inte sprids till obehöriga (d.v.s. personer som inte har fått vårt tillstånd att få tillgång till utbildningarna). Om du avslutar ditt konto har du givetvis inte längre tillgång till utbildningarna.

Teknik

Du behöver givetvis ha en lämplig utrustning för att kunna ta del av utbildningarna: dator/surfplatta/smartphone med fungerande webbläsare, samt en internetuppkoppling med tillräcklig kapacitet för att se strömmad video. Vi kan inte hållas ansvariga för problem som uppstår för att du inte har nödvändig utrustning.

Ångerrätt

Du kan ångra ditt köp och få full återbetalning inom fjorton dagar från köp, under förutsättning att du inte har påbörjat utbildningen. Har du påbörjat utbildningen återbetalas inte erlagd avgift.

Reklamation

Om en utbildning inte fungerar att streama eller om du råkar ut för annat fel kan du kontakta oss och göra en reklamation. En reklamation kan även göras efter att ångerfristen har löpt ut. För kontaktuppgifter se punkten Utgivare och kontakt ovan.  

Användning och användarens ansvar

Om du köpt en utbildning som privatperson får du inte ge dina inloggningsuppgifter till någon annan användare. Du får heller inte överlåta ditt konto till någon annan utan vårt samtycke.

Om det är en juridisk person (företag, förvaltning el. annan organisation) som köpt en utbildning för ett flertal användare gäller särskilda villkor för tillgång till köpta utbildningar hos kunden enligt avtal mellan kund och säljare.

Om du misstänker att någon annan använder ditt konto ska du anmäla detta till oss, samt ändra ditt lösenord. Om det finns befogad misstanke att ditt konto missbrukas kan det komma att spärras.

Upphovsrätt

Allt innehåll på kursportalen ägs av Perspectus Kommunikation AB och skyddas av upphovsrätt. All kopiering och spridning av utbildningar och annat material på kursportalen är otillåten.

Uppsägning

Om du bryter mot dessa användarvillkor har vi rätt att avsluta ditt konto, så att du inte längre har tillgång till avgiftsbelagt material.  

Vi har också rätt säga upp vårt avtal med dig med omedelbar verkan om vi beslutar att ta bort delar av kursportalens innehåll eller helt stänga ned portalen.

Våra åtaganden

Kursportalens innehåll utvecklas och förändras efter hand. Utbildningar du köpt kan förändras utan förvarning. Skulle sådana förändringar vara betydande och innebära att du inte har tillgång till det material du förväntat dig kan du begära återbetalning av din avgift.

Tillfälliga störningar eller andra brister anses inte som avtalsbrott. Det kan förekomma kortvariga avbrott i tillgången till kursportalen i samband med underhåll av portalen.

Behandling av personuppgifter

När du registrerar ett konto respektive köper och genomför en utbildning registreras personuppgifter om dig, så som namn, kontaktuppgifter och uppgifter om vilka utbildningar du köpt. Detta är nödvändigt för att vi ska kunna tillhandahålla tjänster som du köpt. Vi lagrar inte själva några uppgifter om betalkort och liknande, detta hanteras av betaltjänsten Stripe.

Ändring av pris eller villkor

Priser och villkor kan komma att förändras. Om sådana förändringar påverkar dig i väsentlig grad kommer vi att meddela dig via e-post eller på kursportalen.

Tillämplig lagstiftning

Dessa användarvillkor ska tolkas och regleras i enlighet med svensk lag. Användarvillkoren inskränker inte de rättigheter du omfattas av enligt lagstiftning om konsumentskydd

Om det uppstår en tvist uppstår mellan dig och Perspectus Kommunikation AB ska vi i första hand försöka lösa tvisten genom dialog och en ömsesidigt acceptabel överenskommelse. Om vi mot all förmodan inte kan enas kan tvisten komma att avgöras i svensk domstol. Som konsument har du också möjlighet att vända dig till Allmänna reklamationsnämnden för prövning av tvisten.