Aktuell status
Ej anmäld
Pris
1000 kr
Kom igång

Den här utbildningen riktar sig i första hand till personalspecialister, chefer, skyddsombud, fackliga ombudsmän, organisationskonsulter och andra som har har behöver ha god inblick i temat kränkande särbehandling. Utbildningen behandlar regelverken kring kränkande särbehandling (inklusive vad som inte regleras), vad kränkande särbehandling är, de olika perspektiv som finns på temat, variationen i scenarier som kan förekomma i ärenden, samt givetvis hur man kan förebygga och hantera fall av kränkande särbehandling på ett så kompetent sätt som möjligt.

Kursens längd är 4.53 + tid för reflektion och arbete med arbetsblad.