Aktuell status
Ej anmäld
Pris
2000 kr
Kom igång

I den här kursen har jag samlat ett antal olika ingångar till temat ledarskap i komplexa uppdrag. Det är inte säkert att alla delar är relevanta för alla, så man kan utan vidare se de delar som framstår som intressanta ur ens eget perspektiv.

Den första videon ger en introduktion och översikt, därefter består kursen av 4 delar:

  1. Samhället: Om egenskaperna i komplexa samhällsfrågor och hur samhällsutvecklingen leder till att (nästan) alla i arbetslivet möter en ökande komplexitet.
  2. Organisationen: Om hur det finns eviga spänningsrelationer mellan olika värden i organisationer, d.v.s. polariteter; samt om hur organisationer sällan fungerar som maskiner, utan bättre kan förstås som komplexa adaptiva system. Hur kan man se till att organisationer har en god förmåga att hantera komplexitet, fastän det inte finns någon enstaka aktör som har full insikt i allt man behöver ha insikt i för att fatta kloka beslut?
  3. Rollen: Om att olika ledarroller innebär olika grad av ansvar, samt vad det är som skapar komplexitet i ledarroller.
  4. Personen: Denna del utgör den största delen av kursen. Här handlar det om vad det är för personliga kompetenser som behövs för att kunna skickligt hantera komplexa uppdrag. Kursdelen använder medvetenhetskompassen som ett kraftfullt pedagogiskt redskap för att resonera om kompetenser. Medvetenhetskompassen bygger på omfattande forskning inom fältet adult development, vuxenutveckling. I kursdelen behandlas fem typer av medvetenhet: Komplexitetsmedvetenhet, kontextmedvetenhet, intressentmedvetenhet, självinsikt och perspektivmedvetenhet. Kursen avslutas med en rätt inträngande genomgång av olika typer av mer sofistikerade kompetenser.

Det finns flera arbetsblad kopplade till de olika delarna. Ett handlar om att skapa en klarare bild av en viss roll, särskilt då en ledarroll. Vad är det för uppgifter som ingår i rollen. Att ha klarhet kring detta kan vara viktigt när man rekryterar en ny ledare, men det kan också vara viktigt för den som redan har en ledarroll, för att ha ett underlag för att bedöma vilka kompetenser man behöver utveckla och underhålla. Ett annat arbetsblad bygger vidare på temat, det specificerar en lång rad kompetenser som kan vara av stor betydelse för möjligheterna att navigera skickligt i komplexa uppdrag. Det finns också ett arbetsblad som handlar om att jämföra egenskaperna i konkurrerande perspektiv.

Kursen omfattar 4.38 timmar i 12 avsnitt.