Utbildningar och föreläsningar

800

Ledarskap i komplexa uppdrag (privatpersoner)

200

Uppmärksamma, förebygga och hantera motstånd i förändringsarbete (privatpersoner)

600

Uppmärksamma, förebygga och hantera motstånd i förändringsarbete

800

Kulturella skillnader som källa till frustration och konflikt i arbetslivet

400

Kränkande särbehandling: förutsättningar för skicklig hantering (privatpersoner)

1,000

Kränkande särbehandling: förutsättningar för skicklig hantering

300

Kulturella skillnader som källa till frustration och konflikt i arbetslivet (privatpersoner)

Nedanstående utbildningar och föreläsningar är under utveckling och kommer förhoppningsvis att läggas ut efter hand. 

Ledarskap i komplexa uppdrag

Kommer så småningom …

Konfliktkunskap - Grunderna

Kommer så småningom …

Hantering av kränkande särbehandling

Kommer så småningom …

Perspektivmedvetenhet – en nyckelkompetens

Kommer så småningom …

 

Medvetenhetskompassen

Kommer så småningom